Strategia poszukiwań

Pomoc w znalezieniu najlepszych Kandydatów na dowolne stanowisko opieramy na dwóch podstawowych strategiach. Pierwszą z nich jest rekrutacja bezpośrednia (ang. Executive search) - najlepsza metoda selekcji w sytuacji, gdy grono Kandydatów jest wąskie i łatwe do określenia, a stanowisko na tyle eksponowane, że Kandydaci są rozpoznawalni dla osób trzecich. Kolejnym sposobem jest selekcja poprzez ogłoszenia (ang. Advertised selection), stosowana w przypadkach, gdy kandydatury są liczne i różnorodne, co znacznie utrudnia dotarcie do potencjalnego celu drogą np. rekrutacji bezpośredniej. Dwie opisane powyżej strategie bynajmniej nie wykluczają się nawzajem. Wiele procesów rekrutacyjnych daje najlepsze efekty przy jednoczesnym wykorzystaniu każdej z nich.

Executive Search

Executive Search jest przede wszystkim usługą mającą na celu bezpośrednie dotarcie do Kandydatów, którzy podejmą pracę na najwyższych stanowiskach w firmie. Jest to najlepsza metoda selekcji w sytuacji, gdy grono Kandydatów jest wąskie i łatwe do określenia, a stanowisko na tyle eksponowane, że Kandydaci są rozpoznawalni dla osób trzecich. Proces rekrutacyjny składa się z następujących etapów:

  • Podjęcie systematycznego i szczegółowego badania rynku w formie zarówno pracy biurowej, jak i pracy w terenie, mającego na celu wyszukanie potencjalnych kandydatów.
  • Skontaktowanie się z wybranymi menedżerami, ocena ich kwalifikacji oraz dopasowanie do opracowanego profilu. Odbywa się to zarówno poprzez spotkania bezpośrednie, jak i poprzez szeroko zakrojony i szczegółowy wywiad wśród osób trzecich.
  • Wzbudzenie zainteresowania ofertą wśród ewentualnych Kandydatów.

Selekcja przez ogłoszenia

Selekcja poprzez ogłoszenia (ang. Advertised selection), stosowana jest w przypadkach, gdy kandydatury są liczne i różnorodne, co znacznie utrudnia dotarcie do potencjalnego celu drogą np. rekrutacji bezpośredniej. Proces rekrutacyjny składa się z następujących etapów:

  • Zredagowanie ogłoszenia, opartego na doświadczeniu oraz własnych badaniach rynku. Będzie ono uwzględniało charakterystyki, które przyciągną najlepszych Kandydatów, jednocześnie zniechęcając tych mniej odpowiednich.
  • Wskazówki co do daty oraz miejsca emisji ogłoszenia. Po ostatecznym zaakceptowaniu przez Klienta treści ogłoszenia, zajmujemy się jego zamieszczeniem w mediach.
  • Szczegółowa analiza odpowiedzi, mająca na celu wyselekcjonowanie Kandydatów najbliższych profilowi, a następnie spotkanie z Klientem, na którym omawia się wybraną już grupę Kandydatów. Zazwyczaj ma to miejsce około dwa-trzy tygodnie po zamieszczeniu ogłoszenia.

SLC

SLC (Strategic Leadership Councel)- tj. doradztwo strategiczne - nasze usługi wykraczają poza dobór kadry menedżerskiej. Oferujemy również doradztwo w zakresie strategicznej oceny zespołu zarządzającego firmą Klienta lub firmą konkurencyjną. Wspomagamy naszych Klientów przy wyborze odpowiedniej strategii postępowania z zatrudnioną kadrą zarządzającą.