wydrukuj       kontakt

Referencje

» Wybrane przykłady rekrutacji
» Sprawy bieżące

Referencje

Nasi kandydaci, w liczbie ok. 600 osób zostali zatrudnieni na stanowiskach najwyższych szczebli zarządzania.

  • Stanowiska regionalne (EMEA, paneuropean positions CEE oraz inne "clusters" 21%
  • CEO/Presidents (osoby zarządzające biznesem w Polsce), prezesi i członkowie zarządu (np. CFO, COO, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy sprzedaży, dyrektorzy marketingu, dyr. IT) - 41%
  • Kadra średniego szczebla (Middle management) - 26%
  • Specjaliści 12%

Doświadczenie naszych konsultantów oraz praca zespołowa.
więcej...

Etyka zawodowa.
więcej...